Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Darovat nebo nechat si uložit pupečníkovou krev pro vlastní potřebu dítěte?

Navzdory stejnému předmětu uskladnění představují dárcovská a rodinná banka pupečníkové krve dva různé modely s odlišným cílem a medicínským významem. Nedá se říct, která možnost je lepší nebo horší, příznivější nebo méně výhodnější.

Cílová skupina a dostupnost

Základním rozdílem dárcovské a rodinné banky pupečníkové krve je cílová skupina, pro kterou je pupečníková krev určena, a z toho vyplývající dostupnost pro pacienta. Dárcovská banka je založena na principu darování, na jehož základě se rodiče vzdávají pupečníkové krve svého dítěte ve prospěch jiného člověka.

Naopak rodinná banka umožňuje, aby mělo dítě v případě potřeby k dispozici vlastní pupečníkovou krev, nebo aby byla k dispozici jeho sourozencům. Rodinná banka též umožňuje dítěti využít pupečníkovou krev i při rozvíjejících se nových léčebných postupech, které využívají vlastní kmenové buňky (probíhající klinické studie).

Typ léčby a onemocnění

Další odlišnost představuje typ onemocnění, při kterém se krev z dárcovské či rodinné banky používá. Typickými příklady diagnóz u dětských pacientů při transplantaci pupečníkovou krví od dárce jsou genetické poruchy krvetvorby, imunity nebo metabolismu. Při transplantaci vlastní pupečníkovou krví jde o nádorové onemocnění, získané poruchy krvetvorby nebo poškození centrálního nervového systému.

Výběr pupečníkové krve do příslušné banky

Rozdílná kritéria platí i pro výběr pupečníkové krve do dárcovské a rodinné banky. Zatímco pro uskladnění v rodinné bance platí méně náročná kritéria, protože při transplantaci vlastní pupečníkovou krví dostává organismus „vlastní“ biologický materiál, pro zařazení pupečníkové krve do dárcovské banky jsou kritéria přísnější. Ta vyplývají z mezinárodních pravidel celosvětových sítí dárcovských bank pupečníkové krve, které přísným výběrem „cizího“ materiálu chrání pacienta. I proto z odebrané pupečníkové krve splní kritéria pro skladování v rodinné bance až 97 %, v dárcovské jen 30 %.

Limitující faktory pro dárcovskou banku

Přísná medicínská kritéria spolu s legislativními pravidly na národní či evropské úrovni výrazně limitují možnosti dárcovské banky v počtu a kvalitě odebrané pupečníkové krve. Cílem je mít k dispozici takovou pupečníkovou krev, kterou by si lékaři vybrali pro své pacienty, ne jí mít co nejvíce.

O dárcovské bance

Dárcovská banka získává pupečníkovou krev od dobrovolných dárkyň a poskytuje ji do mezinárodní výměnné sítě pro pacienty kdekoliv na světě. V České republice vznikla Banka pupečníkové krve ČR a to jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Jejím posláním je zajištění odběrů, zpracování, vyšetření a zamražení darované pupečníkové krve. 

O rodinné bance

Rodinná banka umožňuje uskladnění vlastní pupečníkové krve. Odběr, transport, zpracování a uskladnění pupečníkové krve pro rodiče dítěte zabezpečuje a koordinuje rodinná banka pupečníkové krve CORD BLOOD CENTER. Zpracování a uskladnění pupečníkové krve je výhradně v České republice.

 

Jste zde: Domů Přečtěte si Darovat nebo nechat si uložit pupečníkovou krev pro vlastní potřebu dítěte?
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org