Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Banky pupečníkové krve mají pro výzkum obrovský význam

Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu ze Slovenského registru placentárních krvetvorných buněk Eurocord-Slovakia v rozhovoru pro EurActiv.sk o připravované studii léčby dětské mozkové obrny. Jedná se o první  studii tohoto typu na Slovensku, která je tak dostupná i pro české pacietny.

Pane doktore, připravujete studii na léčbu dětské mozkové obrny pomocí vlastní pupečníkové krve. V jakém stádiu jsou přípravy?

Je to v procese schvaľovania. Etická komisia odporučila vykonanie tejto klinickej štúdie a je potrebné ešte ďalšie schvaľovanie a ďalší administratívny proces, ale počítame s tým, že na jeseň tohto roku by sme mali začať rekrutovať prvých pacientov do tejto klinickej štúdie.

Kolik by jich mělo být?

Malo by ich byť niekoľko desiatok. Závisí to od toho, u koľkých našich pacientov sa priebežne ukáže, že majú nejakú formu detskej mozgovej obrny. Teraz to teda nevieme presne povedať, ale počítame, približne 5 až 10, ktorí by mali ročne do tejto klinickej štúdie pribudnúť.

Jaká je v současnosti incidence dětské mozkové obrny?

Podľa štatistík zhruba jedno z 600 novorodencov má nejakú formu detskej mozgovej obrny. Klinické štúdie, ktoré zatiaľ bežia v USA majú veľmi povzbudivé výsledky. Aj keď zatiaľ nie je presne popísaný mechanizmus ako kmeňové bunky z pupočníkovej krvi dokážu odstrániť tento handicap resp. poškodenie, no efekt sa zdá byť dosť zjavný. Pri miernych prejavoch sú dokonca klienti, ktorí sa normálne zaradia do života a nemajú žiaden handicap. Je známy prípad dievčatka, ktoré bolo v štyroch na úrovni dvojročného dieťaťa. Malo viac-menej problém komunikovať, často chodilo po štyroch. Dnes je z neho školopovinné dievča, ktoré po podaní pupočníkovej krvi dohnalo všetky tie handicapy.

Jaká pracoviště se budou na tomto výzkumu podílet, rýsuje se i možnost mezinárodní spolupráce?

Zatiaľ je to spolupráca s našimi klinickými pracoviskami. Ide o našu štúdiu pre našich, slovenských klientov. Samozrejme, ak kritériá budú pasovať aj do medzinárodných kritérií klinických štúdií, tak sa do nich veľmi radi pridáme. Zatiaľ to nie je financované zo žiadnych grantov, iba z našich vlastných prostriedkov. Preto ak bude možnosť, určite sa veľmi radi zapojíme.

Jak hodnotíte podmínky na Slovensku pro výzkum, který realizujete?

Ťažko hodnotiť podmienky. Na Slovensku sa samozrejme vykonávajú klinické štúdie, nemyslím si, že je to problém. Mnohé firmy ich vykonávajú práve na Slovensku, pretože z nejakého pohľadu je to pre nich výhodnejšie. Ide skôr o to, že sme príliš malá krajina na to, aby sme boli v takejto oblasti lídri a počet klientov, ktorý by na Slovensku vznikol a mohol byť zaradený do takejto klinickej štúdie, je relatívne veľmi malý. Preto by klinická štúdia bez medzinárodného kontextu nemala nejakú veľkú váhu. Problém je totiž nazbierať dostatočný počet pacientov, aby štúdia mohla bežať. Trvalo by to veľmi dlho a nemalo by to správnu výpovednú hodnotu. Iné je to v Spojených štátoch, kde môžu zozbierať z rádovostomiliónovej populácie potrebnú vzorku pacientov a potom vyhodnocovať.

Jak je na tom Slovensko v porovnání evropského kontextu?

Ak by sme nemali rodinnú banku a deti by nemali uskladnenú pupočníkovú krv, nebolo by možné zaradiť ich do tejto štúdie. Ide preto o zhodu okolností, vecí, ktoré sa navzájom podmieňujú. Rodinný banking vytvára aj podmienky zgrupovať pacientov s rovnakou diagnózou a potom vykonávať klinické štúdie s využitím kmeňových buniek. Preto si myslím si, že aj z tohto pohľadu má rodinný banking obrovský význam pre vykonávanie klinických štúdii do budúcnosti.

Je toto již v Evropě zavedené?

Áno, v Európe je už niečo cez 40 spoločností, ktoré robia rodinný banking. Názory naň sa rôznia, nie všetky sú optimistické. Po svete ich je takýchto firiem alebo rodinných bánk vyše 130. V Európe majú svoje aktivity aj zámorské spoločnosti. Nie je to nič výnimočné. Držíme krok so svetovým trendom práve v tejto oblasti vďaka našej aktivite.

Jaká je úhrada ze strany zdravotních pojišťoven?

Z verejného poistenia nie je zatiaľ hradené nič. Je to nová oblasť, kde poisťovne majú problém vyrátať možný príspevok, takže zatiaľ len v niektorých krajinách došlo k tomu, že poisťovne majú alebo budú mať záujem podieľať sa na financovaní takýchto produktov. Je to všetko otázka budúcnosti. Behom niekoľkých rokov sa určite vyjasní viac okolo využitia, či už vlastných kmeňových buniek. Darované sú v rámci možností tej-ktorej krajiny preplácané ako život zachraňujúce výkony. To znamená, že ak treba niekomu ozaj poskytnúť kmeňové bunky pre transplantáciu, tak tam je to samozrejme hradené zo zdravotného poistenia.

Pozadie

RNDr. Miroslav Kubeš, CSc. je

Dlouholetý vědecký pracovník, který se podílel na budování banky pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia a dnes je vedoucí jejího výzkumu, v rámci kterého na Slovensku připravuje studii na léčbu dětské mozkové obrny pomocí vlastní pupečníkové krve.

Rozhovor se uskutečnil při příležitosti konference Budúcnosť regeneratívnej medicíny: Dospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z pupočníkovej krvi.

(Zdroj: euractiv.sk; 07/05/2012)

Jste zde: Domů Přečtěte si Banky pupečníkové krve mají pro výzkum obrovský význam
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org