Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

O nás

MUDr. ThDr. Jaromír Matějek PhD.

Přední český bioetik, dětský lékař a teolog, hlavní koordinátor pracovní skupiny.

     
         

MUDr. Ivan Fales

Přední český odborník věnující se problematice pupečníkové krve

     


Naše aktivity

Osvětová činnost

Věnujeme se osvětové činnosti, usilujeme o rozšíření povědomí o možnostech využití pupečníkové krve k léčbě vážně nemocných dětí i dospělých. Zaměřujeme se také na přesnou, nezavádějící a pravdivou informovanost o pupečníkové krvi.

Důraz na etický způsob získávání kmenových buněk z pupečníkové krve

Klademe důraz na pupečníkovou krev jako eticky přijatelný zdroj kmenových buněk z hlediska všech velkých světových náboženství a snažíme se vytvářet protiváhu podpory výzkumu využití embryonálních kmenových buněk ze strany EU.

Ochrana veřejnosti před manipulací

Usilujeme o aktivní ochranu veřejnosti před nátlakovými a manipulativními technikami, které na budoucí rodiče vyvíjejí některé ze soukromých bank pupečníkové krve za účelem využití jejich služeb.

Medicínská, právní a etická dilemata

Aktivně otevíráme a snažíme se řešit dilemata pramenící z oblasti medicíny, etiky, práva, ale i marketingu, která v souvislosti s pupečníkovou krví nejsou dlouhodobě řešena nejen v ČR, ale i na mezinárodní rovině.

Příkladem takových dilemat jsou například otázky, komu právně náleží pupečníková krev a jaké to má konkrétní důsledky pro život dítěte, lze pupečníkovou krev použít k léčbě sourozence, když to neumožňuje legislativa? Jak řešit dilema: uchovat pupečníkovou krev pro své dítě nebo darovat?

www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org