Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Onemocnění

Pupečníkovou krev si spojujeme především s léčbou velmi závažných onemocnění. Často však dochází mezi rodiči, ale i odborníky k řadě mylných přesvědčení o léčbě prostřednictvím transplantace pupečníkové krve. Dříve, než se budeme zabývat konkrétními onemocněními, objasněme si základní problémy.

Pokud chceme porozumět na co a jak se používají kmenové buňky z pupečníkové krve, musíme začít rozlišovat několik skutečností.

Nejprve je třeba rozlišovat, co je to běžná léčba a co patří k výzkumu a experimentální léčbě. Potom se velmi snadno vyhneme mylným přesvědčením, která z pupečníkové krve činí všelék.

Dalším velkým omylem je přesvědčení, že vlastní pupečníkovou krev je možné použít stejně, jako pupečníkovou krev sourozence nebo anonymního dárce, ba dokonce je považována za "lepší", protože je naprosto shodná.

Situace v léčbě je však daleko složitější. To, že u vlastní pupečníkové krve není třeba řešit shodu, je na jedné straně výhodou, na druhé straně je využití limitováno okruhem diagnóz, při kterých je možné vlastní pupečníkovou krev použít. U řady chorob totiž léčebný efekt spočívá především v tom, že v organismu "zvítězí cizí kmenové buňky"

Ačkoliv je toto vysvětlení velmi zjednodušené, mělo by nám pomoci pochopit, proč jsou důležité a zdaleka ne o nic "horší" kmenové buňky od sourozence nebo anonymního dárce, a proč se do jisté míry liší sezam diagnóz léčitelných pupečníkovou krví od sourozence a anonymního dárce, od seznamu onemocnění léčitelných vlastní pupečníkovou krví.

Nicméně stále je třeba mít na vědomí, že současná medicína nezná jiný, stejně bezpečný, nezatěžující a bezbolestný způsob, jak získat kmenové buňky k případné léčbě, jako je právě odběr pupečníkové krve.

Klinické studie a výzkum

Doposud jsme hovořili o širokém využití pupečníkové krve v léčbě onemocnění krvetvorby. Při těchto chorobách se již pupečníková krev používá zcela běžně, mluvíme o standardním využití. Mimo to všude ve světě probíhá řada výzkumů a klinických studií.

V těchto výzkumech a studiích se lékaři a vědci snaží prokázat a potvrdit účinnost určité metody.  Desítky až stovky takových výzkumů a studií se týká právě pupečníkové krve, v níž mnozí vědci a odborníci shledávají velké možnosti. Experimentální výzkum a klinické studie trvají řadu let až desetiletí, při dlouhodobém skladování pupečníkové krve, se však tato doba relativizuje. Zvláště s ohledem na to, že některé klinické studie dospívají k nadějnému závěru.

Aktuálně se jedná zejména o klinickou studii, která zkoumá léčebné využití vlastní pupečníkové krve při diabetu 1. typu nebo dětské mozkové obrně.

Protože víme, že kmenové buňky z pupečníkové krve mají schopnost se proměnit na různé typy buněk (například buňky svalů, kostí, chrupavek, jaterní buňky, buňky srdečního svalu apod.), skrývá pupečníková krev obrovský potenciál pro zcela nový obor medicíny, tzv. regenerativní medicínu, která se zabývá obnovou (regenerací) poškozených orgánů.

Onemocnění běžně léčitelná pupečníkovou krví

Pupečníková krev se v současnosti používá k léčbě poruch krvetvorby. Ty vznikají v případě, že kostní dřeň začne tvořit poškozené krvinky, nebo je netvoří vůbec.

Příčin je celá řada, nejčastěji dochází k selhání kostní dřeně po lécích, infekcích, jako následek ozáření ionizujícím zářením nebo působením chemikálií.

Někdy dojde k selhání krvetvorby i bez známé příčiny. Poměrně časté mohou být také geneticky podmíněná onemocnění nebo jako vedlejší příznak léčby některých zhoubných chorob.

Seznam diagnóz se do jisté míry liší podle toho, zda se jedná o vlastní pupečníkovou krev nebo krev od sourozence či anonymního příjemce. Jak jsme již uváděli, tento rozdíl je způsoben krom jiného tím, zda je onemocnění dáno dědičnou dispozicí.

V brzké době zde naleznete podrobnou tabulku ukazující přehled běžně léčitelných diagnóz pupečníkovou krví.

www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org