Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Pupečníková krev – život darovaný napříč světem

Pupečníková krev – život darovaný napříč světem


Zachránit život druhého člověka patří k vrcholným projevům lásky. Někdy stačí opravdu velmi málo k tomu, abychom i my mohli k těm, kdo zachránili, patřit. Jednou z  možností je darovat pupečníkovou krev.

Pupečníková krev, tedy krev, která se po porodu dítěte získává z placenty a pupečníkové šňůry, se používá k léčbě závažných onemocnění, jako je například leukémie. Protože obsahuje kmenové buňky, může být použita namísto kostní dřeně. Přesto, že její darování neohrožuje ani maminku ani dítě, odběr neprodlužuje porod, ani není pro rodiče finanční zátěží, velké množství pupečníkové krve zůstává nevyužito. Proč tomu tak je? Důvodů je hned několik. První z nich je nedostatečná informovanost maminek o tom, jak pupečníkovou krev darovat, ale také nezájem gynekologů a zdravotnického personálu maminky s touto možností seznámit.

Dále je to také existence komerčních firem, které budoucí rodiče vybízejí k uchování pupečníkové krve pro vlastní dítě. Bohužel často zavádějícími a manipulativní metodami, kterými se budoucím maminkám snaží podsunout, že je zodpovědnější pupečníkovou krev spíše uchovat pro vlastní dítě, než ji darovat pro „cizí“. A to je právě jeden z velkých omylů, který mezi maminkami, ale i porodníky koluje. Při vážném onemocnění dítěte se ve většině případů musí použít pupečníková krev jiného dárce, nikoliv vlastní. Ve stínu těchto skutečností se uchování pupečníkové krve pro vlastní použití jeví daleko méně efektivní než její darování, vysvětluje MUDr. Ivan Fales, lékař Banky pupečníkové krve ČR.

Některé maminky dokonce žijí v představách, že pokud si pro své dítě uloží pupečníkovou krev, mohou ji v budoucnu použít k léčbě prakticky jakékoliv choroby. Ve skutečnosti je použití pupečníkové krve pro řadu onemocnění teprve ve fázi výzkumu. Jsou samozřejmě případy, kdy má smysl pupečníkovou krev uchovat pro vlastní použití. Jedná se především o případy, kdy je například sourozenec vážně nemocný a lékař uchování pupečníkové krve pro dítě doporučí. Potom Banka pupečníkové krve nabízí uchování pupečníkové krve zdarma, doplňuje MUDr. Fales. V případě, že není důvod pupečníkovou krev uložit pro vlastní použití a rodiče se přes veškeré vědecké pochybnosti pro tento krok rozhodnou, potom musí využít služeb komerční firmy, kde za uchování pupečníkové krve zaplatí 20 – 40 tisíc Kč.

Jsem rozhodnutá darovat - ale jak?

Pokud se rozhodnete pupečníkovou krev darovat, nejprve si vyhledejte porodnici, která darování umožňuje. Informace by vám měl podat gynekolog nebo nahlédněte na webové stránky Banky pupečníkové krve ČR. Tam naleznete rozsáhlý seznam porodnic, které dárcovské odběry provádějí a také formuláře, které k darování potřebujete. Jedná se o Informovaný souhlas a formulář se základními údaji. Tyto tiskopisy získáte také v porodnicích, které odběry provádějí a tam by vám měli pomoci i s jejich vyplněním. Tiskopisy odevzdáte před porodem pracovníkům porodnice.

Během těhotenství musíte podstoupit běžné těhotenské prohlídky a testy, stejně jako všechny ostatní maminky v rámci řádné lékařské péče v těhotenství. Při porodu je dobré ujistit se, že personál ví o tom, že chcete krev darovat. Pokud se bojíte, že na odběr zapomenete, dohodněte se předem se svým partnerem, aby na to sám myslel a porodnický personál upozornil.

Po porodu vám bude odebrána krev na vyšetření hepatitidy C a pro další případné vyšetření. Pokud se odběr zdaří, tedy bude-li pupečníkové krve dostatečné množství a nebude infikována, budete po 6 měsících vyzvána na kontrolní krevní testy. Dostanete obálku pro vás a vašeho pediatra se všemi potřebnými údaji a žádankami. Vše si přineste na půlroční kontrolu vašeho dítěte. Pokud se však nikdo z Banky pupečníkové krve neozve, vaše pupečníková krev bohužel není vhodná pro transplantaci. V případě dobrých výsledků krevních testů je nyní darovaná krev připravena pro transplantace pacientů po celém světě. Ale ani v případě, že krev nebyla vhodná k darování, není vaše námaha zbytečná. Vzorky se totiž používají k výzkumu jejího dalšího využití. Vaše námaha má tedy každopádně smysl.

Pupečníková krev je dar, kterým můžete zachránit život komukoliv na světě, napříč etniky, náboženstvími a hodnotám. Možná právě teď někdo čeká na váš dar jako jedinou naději na záchranu svého života.
Více informací naleznete na www.bpk.cz

Jste zde: Domů Přečtěte si Pupečníková krev – život darovaný napříč světem
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org