Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

100 000. odběr pupečníkové krve

Společnost CordBlood Center v těchto dnech zaznamenala 100 000. odběr pupečníkové krve v rámci skupiny společností. Proto jsme položili několik otázek Mgr. Tomáši Pavlíčkovi, country managerovi Cord Blood Centera.

Pane magistře, co pro společnost CordBlood Center znamená 100 000. štěp pupečníkové krve?

Je to samozřejmě pro nás obrazem důvěry rodičů v naše služby, což nás velmi těší, ale i zavazuje. Snažíme se nabídnout lidem jistotu, že pupečníková krev skladovaná naší společností je v maximálním možném bezpečí a zpracovaná technologiemi, které umožní její využitelnost i po řadě let. Stotisící štěp pupečníkové krve odebraný v rámci naší skupiny je současně pro rodiče i jistou zárukou, že svěřili pupečníkovou krev svého dítěte silné stabilní společnosti.

Uchování pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte bylo u nás opakovaně kritizováno odbornou veřejností, jak se na tento problém díváte?

Kritika vycházela ze dvou bodů, jednak z nepřesného informování veřejnostikonkurenčními společnostmi, které se obdobné činnosti v minulosti věnovali, a jednak z nízké pravděpodobnosti využití vlastní pupečníkové krve v minulosti. Abychom tento problém řešili, rozhodli jsme se vytvořit skupinu odborníků – lékařů z různých medicínských oborů, bioetiků a dalších specialistů, kteří mají za úkol shromažďovat a zpracovávat informace o využití pupečníkové krve ve světě a otevřít systematickou diskuzi mezi českými odborníky.

Současně jsme přistoupili k radikální změně informační strategie směrem k veřejnosti. Její těžiště přesouváme k přesné a detailní informovanosti klienta a ve spolupráci s dárcovskou Bankou pupečníkové krve ČR připravujeme rozsáhlé osvětové kampaně pro rodiče.

Jaké máte další záměry v rámci společnosti?

Tento rok jsme si dali za cíl zpřístupnit možnost uchování pupečníkové krve dítěte širší části veřejnosti a snížili jsme proto cenu za odběr na minimum. Zatímco v minulosti stál kolem 25 tisíc korun, dnes jej nabízíme za platbu 830 Kč po dobu 12 měsíců. Současně jsme se zaměřili na podporu dárcovství pupečníkové krve, aktuálně jsme věnovali dárcovské Bance pupečníkové krve ČR 100 000,- Kč a připravujeme v této souvislosti další kroky.

Jste zde: Domů Přečtěte si 100 000. odběr pupečníkové krve
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org