Pro vlastní dítě

Pupečníkovou krev je možné nechat odebrat a uložit pro vlastní potřebu dítěte. Lze ji bezpečně použít k léčbě i po mnoha letech.

Čtěte více ..

 

Pro sourozence

Pupečníkovou krev lze použít k léčbě mezi sourozenci, pak je využití shodné jako využití darované pupečníkové krve.

Čtěte více ..

 

Pro dárcovské účely

Darovaná pupečníková krev se využívá k léčbě nemocných po celém světě. Tento krok je projevem hluboké lidskosti.

Čtěte více ..

 

Unikátní léčba dětské mozkové obrny

Dvouletému slovenskému chlapečkovi s dětskou mozkovou obrnou byla transfúzí podána jeho vlastní pupečníková krev.

Jde o unikátní zákrok, kter‎ý se uskutečnil v létě 2011. Poprvé byla na Slovensku vydána vlastní pupečníková krev na experimentální léčbu v oblasti tzv. regenerativní medicíny. Informaci zveřejnilo občanské sdružení Slovensk‎ý register placentárních krvetvorných buněk, Eurocord-Slovakia.

Dětská mozková obrna patří k diagnózám, při kter‎ých současná medicína nedokáže léčit prvotní příčinu vzniku, jen zmírnit následky. Odborníci vkládají velkou naději do buněčné terapie postavené na obnově poškozen‎ých tkání. Tuto schopnost mají kmenové buňky, zvané “buňky-opravářky”, jejichž zdrojem je i  pupečníková krev. Studie probíhající v USA a Evropě sledují účinek vlastní pupečníkové krve u dětí s poškozením mozku. Nejznámější studie probíhá na Duke University Medical Center v USA.

Na této prestižní klinice byla podána pupečníková krev i slovenskému pacientovi. “Obdobná studie se připravuje pro pacienty trpící dětskou mozkovou obrnou i na Slovensku,” dodal RNDr. Miroslav Kubeš, CSc., z Eurocord-Slovakia. Slovenská dárcovská banka pupečníkové krve patří, co se t‎ýče kvality, k nejlepším na světě. V roce 2011 bylo doposud vydan‎ých 9 jednotek na léčbu pacientů v zahraničí. V‎ýjimečným úspěchem slovenské dárcovské banky bylo vydání dvou jednotek pro jednoho pacienta. Standardně se z banky vydává jedna jednotka pro jednoho pacienta.


O organizaci EUROCORD-SLOVAKIA
Eurocord-Slovakia jako dárcovksá banka pupečníkové krve získává krev od dobrovoln‎ých dárkyň a poskytuje ji do mezinárodní databáze BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide). Mezi 44 registrů světa, které poskytují darovanou pupečníkovou krev přes mezinárodní síť BMDW, má právě Eurocord-Slovakia jednotky s nejvyšším počtem buněk.

Jste zde: Domů Pro odborníky Medicína Unikátní léčba dětské mozkové obrny
www.cordcenter.cz   www.czechbmd.cz   www.worldmarrow.org  
www.bpk.cz   www.marrow.org   www.anthonynolan.com    
www.kapkanadeje.cz   www.bmdw.org   www.nationalcordbloodprogram.org